logo
logo
add image
news image

ଜାଣନ୍ତୁ ଡେ ଓ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମର ଫାଏଦା

ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଚେହେରା । ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ଆପଣେଇ ଥାଉ । ଅଧିକାଂଶ ଝିଅ ନିଜ ଚେହେରାରେ ଡେ ଓ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଆନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ରିିିିମରୁ ଆମକୁ କଣ ଫାଏଦା ମିଳିଥାଏ ।  
 ଦିନ ସମୟରେ ଆମ ଚେହେରାକୁ ମେକ୍ ଅପ୍, ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ୟୁୱି ରଶ୍ମୀ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଁଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏସବୁରୁ ଚେହେରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡେ କ୍ରିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ଏସପିଏଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗରୁ ଚେହେରାକୁ ରକ୍ଷା କରେ ।  ଡେ କ୍ରିମକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମେକ୍ ଅପ୍ ଆଗରୁ ଲଗାଯାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଫରମୁଲା ଲାଇଟ୍ ଓ ନନ୍ ଗ୍ରୀସି ହୋଇଥାଏ ।  
 ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ସ୍କିନ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାତିରେ କାମ କରିଥାଏ । ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ପରି ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ନିଜର ରିପାରିଙ୍ଗ, ରିଷ୍ଟୋରିଙ୍ଗ ଓ ରିଜେନେରେଟିଙ୍ଗ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ରିକଭରୀ ଓ ମଇଶ୍ଚରାଇଜିଙ୍ଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ ।    

footer
Top